Aktualności

Nie znaleziono
Sprobuj ponownie

Uszka maluszka

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH

 

Uszka maluszka

 Zabawy muzyczno – ruchowe i tańce z rekwizytami dla dzieci  od 2,5 – 6 lat

Adresaci: nauczyciele żłobka, przedszkola,  rytmiki, świetlicy, animatorzy kultury.

Cel: Wyposażenie nauczyciela w niezbędny warsztat i umiejętności oraz wiedzę teoretyczną na temat prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych wspierających ogólny rozwój małego dziecka. Zachęcenie szerszej grupy nauczycieli i rodziców do wykorzystywania muzyki klasycznej, różnego rodzaju rekwizytów, instrumentów  do pracy  z najmłodszymi dziećmi.

 

Wymiar godzin: 14 godzin (warsztaty).

Maksymalna Ilość uczestników: 30

 

Ramowy program:

  • Proste śpiewanki na powitanie i pożegnanie dzieci. Powitania integrujące grupę.
  • Zabawy  muzyczno – ruchowe kształtujące świadomość własnego ciała, przestrzeni.
  • Jak w prosty sposób nauczyć małe dziecko tworzenia figur w przestrzeni: koła, par, linii, szeregów.
  • Zabawy emisyjne przybliżające metodyczne rozwijanie głosu dziecka: „śpiewanki – pokazywanki”, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia logopedyczne oparte na śpiewie.
  • Zabawy wprowadzające w świat melodii i barwy: kolorowa muzyka gra na kolorowym metalofonie i dzwonach rurowych oraz piszczałkach „Sagałkach”.
  • Zabawy wprowadzające dziecko w świat rytmu – ćwiczenia z prostymi

instrumentami dostosowanymi do małych rączek. Nauka tworzenia tego typu instrumentów.

  • Ćwiczenia  taneczne przygotowujące dziecko do wprowadzania kroków tanecznych z zakresu tańca towarzyskiego i  ludowego. Nauka kilku prostych tańców ludowych z różnych regionów Polski.
  • Nauka prostych „tańców – pokazywańców” – aktywne słuchanie muzyki klasycznej i rozrywkowej z wykorzystaniem  rekwizytów: wstążki, materiału, kapeluszy i parasoli.
  • Zabawy uwrażliwiające na zmiany w muzyce: dynamiczne, nastrojowe, tempa, artykulacyjne.
  • Wykład na temat wpływu muzyki klasycznej na rozwój małego dziecka .

 

Cena za  warsztat   wynosi od  2.000 do 2,500 zł. (dojazd, zakwaterowanie, prowadzenie warsztatu) + koszt materiału warsztatowego dla każdego uczestnika 25 zł.( książeczka z opisem ćwiczeń,  płyta CD z muzyką i  płyta DVD z nagranymi choreografiami)

UWAGA!   Każdy uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia warsztatu doskonalącego wystawione przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej.