Aktualności

Nie znaleziono
Sprobuj ponownie

Taniec wychowuje

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH

Taniec który kształtuje i wychowuje oraz otwiera drogę do twego ucznia – Tańce polskie narodowe, ludowe, tańce ze wstążką oraz tańce różnych narodów.

Adresaci: wszyscy nauczyciele, animatorzy kultury, wodzireje

Maksymalna Ilość uczestników: 24

 

Ramowy program warsztatów

  • Podstawy techniki klasycznej i charakterystycznej stosowanej w tańcach ludowych, narodowych oraz z choreografiach z rekwizytem w tym przypadku ze wstążką.
  • Nauka metodycznego wprowadzania poszczególnych ćwiczeń ze wstążką dla dzieci od 3 – 12 roku życia
  • Nauka 2 prostych i jednej trudniejszej choreografii ze wstążką do muzyki: klasycznej i rozrywkowej. Wskazanie możliwości wykorzystania ich w konkretnych scenariuszach.
  • Ćwiczenia otwierające na słuchanie i odtwarzanie w ruchu muzyki:  cygańskiej, greckiej, żydowskiej, serbskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, irlandzkiej – ćwiczenia teatralno – taneczne.
  • Nauka  tańców: cygańskiego, greckiego, żydowskiego, rosyjskiego, serbskiego, irlandzkiego, chińskiego
  • Ćwiczenia  taneczne rozwijające prawidłową postawę tancerza.
  • Omówienie charakterystycznych dla danej kultury zwyczajów obyczajów i obrzędów.

 

 

Warsztat może trwać od 12 – 32 godzin według zamówienia program ustalam indywidualnie według zapotrzebowań placówki

UWAGA   Warsztat ułożony w trzech stopniach trudności

 Dla nauczycieli przedszkola

Dla nauczycieli nauczania początkowego

Dla nauczycieli uczących w klasach starszych.

Cena za  12  godzinny zjazd  wynosi  od  2.000 do 2,500 zł. ( dojazd, zakwaterowanie, prowadzenie warsztatu) + koszt materiału warsztatowego dla każdego uczestnika 25 zł. (książeczka z opisem ćwiczeń,  płyta CD z muzyką i  płyta DVD z nagranymi choreografiami)