Aktualności

Nie znaleziono
Sprobuj ponownie

Przyspiewuje i tancuje

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W 14 GODZINNYCH WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH

 

 

Przyśpiewuję i tańcuję”  -praktyczna metodyka prowadzenia zajęć z tańca ludowego w nauczaniu elementarnym.

 

Adresaci: nauczyciele przedszkola i oraz klas I-III, rytmiki, świetlicy, animatorzy kultury.

Maksymalna Ilość uczestników: 30- 35 osób

Prowadzący: Karolina Barańczuk

Cel: Zajęcia stworzą uczestnikom warunki do nabycia umiejętności organizowania zajęć muzyczno – tanecznych w przedszkolu opierających się na folklorze polskim i rozwijających słuch, umiejętność śpiewu oraz ruchu do muzyki.

Program ramowy:

  • Ludowe zabawy animacyjno-integracyjne;
  • Rozwój kompetencji wokalnych małego dziecka oparciu o przyśpiewki ludowe.
  • Zabawy ruchowe ze śpiewem uwrażliwiające na zmiany w muzyce.
  • Muzyka i ruch – zabawy instrumentami ludowymi;
    • Ćwiczenia  taneczne przygotowujące dziecko do wprowadzania kroków tanecznych z zakresu tańca ludowego.
    • Nauka konkretnych tańców ( narodowych i ludowych) i przyśpiewek z różnych regionów polski
    • Realizacja scenariusza teatralnego z wykorzystaniem poznanych tańców i przyśpiewek.

 

Cena za  warsztat   wynosi od  2.000 do 2,500 zł.( dojazd, zakwaterowanie, prowadzenie warsztatu) + koszt materiału warsztatowego dla każdego uczestnika 25 zł.( książeczka z opisem ćwiczeń,  płyta CD z muzyką i  płyta DVD z nagranymi choreografiami)

UWAGA!   Każdy uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia warsztatu doskonalącego wystawione przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej.

Przyśpiewuję i tańcuję”  -praktyczna metodyka prowadzenia zajęć z tańca ludowego w nauczaniu elementarnym.