Aktualności

Nie znaleziono
Sprobuj ponownie

Emisja glosu

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W 6 GODZINNYCH WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH

 

Mój głos w pracy z dzieckiem

 Czyli emisja głosu w praktyce i na wesoło.

Adresaci: wszyscy nauczyciele oraz animatorzy kultury

 

Maksymalna ilość osób: 16

 

  • Zasady higieny głosowej i zagrożenia, których można uniknąć w pracy z głosem.
  • Ćwiczenia rozluźniające całe ciało, kształtujące poczucie pracy poszczególnych partii mięśniowych.
  • Ćwiczenia postawy, oddechowe, fonacyjne, rezonacyjno – artykulacyjne.
  • Ćwiczenia dykcji – na wesoło.
  • Prozodia mowy :  akcent, intonacja, tempo mowy.

 

 

Cena za  jeden 6  godzinny zjazd  wynosi 1000 zł. (obejmuje  prowadzenie warsztatu oraz materiał warsztatowy) + koszt dojazdu i ewentualne zakwaterowanie ( jeżeli miejscowość w której odbywa się warsztat oddalona jest więcej niż 150 km od Korbielowa).

 

UWAGA!   Każdy uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia warsztatu doskonalącego wystawione przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej.

Pole tekstowe: Mój głos w pracy z dzieckiem
 Czyli emisja głosu w praktyce i na wesoło.


ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W 6 GODZINNYCH WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH